Heeft u een zakelijk conflict?

Is er een conflict ontstaan tussen zakelijke partners, directieleden, bestuursleden van een vereniging of vennoten? Dan ontstaat er een belangentegenstelling, die vaak snel tot een gerechtelijke procedure kan leiden. Zakelijke belangen zijn vaak groot, niet enkel financieel maar ook relationeel.

Bemiddelen bij Balans leidt tot een snelle, betaalbare en duurzame oplossing. Bemiddeling bespaart u overigens niet enkel kosten en tijd, maar laat toe om zeer creatief te zijn in de oplossing van uw conflict.

Zakelijke conflicten zijn ook vaak complex. Dankzij onze juridische achtergrond en ervaring kunnen wij u deskundig bijstaan in al uw zakelijke conflicten.

Wij helpen u onder meer met:

  • Beëindiging of splitsing van een samenwerking
  • Conflict binnen professionele samenwerkingsverbanden/associaties
  • Bestuursconflict
  • Aandeelhoudersconflict
  • Conflict in zakelijke dienstverlening
  • Facturatieconflict
  • Conflict binnen de bouwsector
  • Conflict binnen de medische sector (tussen artsen onderling of tussen ziekenhuis en arts)
%d bloggers liken dit: