Tarieven

De kostprijs van een bemiddeling is afhankelijk van een aantal factoren zoals onder meer de geleverde diensten en de duurtijd van het bemiddelingstraject.

De wet voorziet dat de kosten van de bemiddeling en het ereloon van de bemiddelaar in gelijke delen wordt verdeeld tussen de betrokken partijen. Uiteraard kunnen de partijen overeenkomen om een andere verdeelsleutel te voorzien.

Het bemiddelingsprotocol wordt besproken tijdens een eerste kennismakingsgesprek in aanwezigheid van alle partijen. In het bemiddelingsprotocol worden duidelijk alle afspraken opgenomen, waaronder ook de wijze van vaststelling en tarief van ereloon evenals de modaliteiten van betaling. Op deze manier wordt er transparant gewerkt en weet u waar u aan toe bent.

Externe kosten van derden, zoals een schatter of technisch expert, dienen partijen rechtstreeks af te rekenen met deze derden.

Het is ook mogelijk dat de kosten voor een erkend bemiddelaar gedekt worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar. Raadpleeg in dat verband uw verzekeraar.

%d bloggers liken dit: